Thursday, February 26, 2009

Интервју за ББС радио

Претседателот на ПИР, Д-р Берат дава изјава за ББС радио