Tuesday, February 3, 2009

Синтите и Ромите

Изданието дава податоци за животот на Синтите и Ромите во Германија и нивното претставување во германската литература, давајќи податоци за малтретирањето на Ромите за време на нацискиот период, кој е маргинализиран од страна на историчарите се до 1980-тите.