Monday, February 23, 2009

Me

Me sium manuś
Me sium plain
Me sium len

Me sium Gangesqo manuś
Gang, len devlikani

Me sium sung
Me sium amal
Me sium Rrom

Sium ćhavo e KanauŴesqo
Sovàva tal-o Himalàje vaj tal-o Śàrri
thaj ini sakote.

Sium - Me!


Taro Kujtim Pacaku