Tuesday, February 3, 2009

Политичка конференција во Скопје

Претседателот на ПИР, Д-р Берат со премиерот Груевски