Monday, February 23, 2009

Te ovàvaj

Te ovavàj baro pani,
Kaj te murdav sarkon jag,
Sarkon jag,
Sarkon dukh.

Te ovavàj baro pani,
Kaj te peravav sa o barǎ,
Kola ćhinen e mestinǎqo drom.

Te ovavàj baro pani,
Kaj te ćalǎrav sa e sundalesqe umalǎ,
Pherde giva,
Aj te xas manro khetane,
Hem me,
Hem tu...

Taro Kujtim Pacaku, Pirzen 2003