Wednesday, April 6, 2011

In Memoriam

Доста Димовска
17.02.1954-05.04.2011
Пријателите остануваат вечно во сеќавањата. Почивај во мир.
Македонија ќе те памети.