Thursday, April 7, 2011

Прием кај Претседателот Ѓорге Иванов по повод Меѓународниот ден на Ромите

Претставници на ПИР на прием кај Претседателот Ѓорге Иванов.