Thursday, April 7, 2011

Прием кај Претседателот Ѓорге Иванов по повод Меѓународниот ден на Ромите

Претседателот на ПИР, Д-р Бајрам Берат со Претседателот на Република Македонија
Д-р Ѓорге Иванов