Tuesday, April 16, 2013

Средба со Претседателот на Р.М. по повод 8-ми април Светски ден на Ромите

По повод Светскиот ден на Ромите 8-ми април, лидерите на ромските политички партии во Република Македонија беа поканети на средба со Претседателот Д-р Ѓорѓе Иванов. На приемот  Д-р Бајрам Берат му подари на Претседателот Иванов во име на Партијата за интеграција на Ромите-ПИР благодарница за придонесот и залагањето во процесот на интеграција на Ромите во Македонија.