Monday, May 10, 2010

Изложба и конференција за расизам во Европа

Фондацијата Роза Луксембург организира изложба и конференција за јавноста за расизмот во Европа на 11 мај 2010 година во Брисел. Конференцијата има за цел да потенцира примери на расизам и да се даде перспектива за она што може да се направи за да се надминат овој стар вековен феномен. Настанот ќе биде отворен од страна на Романи Роуз, директор на Советот на германски Синти и Роми.