Saturday, January 10, 2009

Претседател на ПИР


Име: Д-р Бајрам Берат.

Роден:
22.04.1957 во Скопје.

Националност: Ром.

Фамилијарен статус: Оженет со Д-р Џемиле Берат.

Образование:
  • Воено-Медицинска академија во Белград, школа за резервни старешини;
  • Медицински факултет во Скопје;
  • Гимназија Цветан Димов;
  • Основно училиште Цветан Димов.
Јазици:
  • Ромски;
  • Македонски;
  • Албански;
  • Турски;
  • Руски.