Saturday, May 21, 2011

Средба со граѓани во Крива Паланка на 21 мај 2011 за презентација на програмата на ПИР