Sunday, April 19, 2009

Говор во Ресен на изборите во 2009 година